Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή» διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια στις 28 και 29 Μαϊού 2019, στην Ρόδο για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών της

Περισσότερα

Ολοκλήρωση Συμμετοχής στη διεθνή έκθεση τροφίμων TUTTO FOOD για τις «Κοινές δράσεις προβολής -προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου Go Brand» (4.3.2)

Μέσα από ενιαίο περίπτερο, στη διεθνή έκθεση τροφίμων TUTTO FOOD, που έλαβε χώρα από τις 6 έως τις 9 Μαΐου

Περισσότερα

Απόφαση Aνάθεσης της Προμήθειας και εγκατάστασης α) Πυρανίχνευσης/Πυρασφάλειας β) Εξοπλισμού λήψης τηλεοπτικού σήματος επίγειου και δορυφορικού γ) Μικροφωνικής-Μεγαφωνικής εγκατάστασης (Συνεδριακού Συστήματος) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Go Brand για την δημιουργία γραφείου ενημέρωσης στην ισόγεια αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου, στην εταιρεία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» (παραδοτέο 4.2.3)

Περισσότερα

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων, από το Επιμελητήριο Λασιθίου για την εκπόνηση 10 κλαδικών μελετών {(CPV): 79311000-7, 79342200-5} προώθησης-ενίσχυσης του brand name προϊόντων ή/και υπηρεσιών οι οποίες θα αφορούν στα clusters προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν (2 clusters ανά περιοχή) στο Λασίθι, στην Κύπρο, στα Δωδεκάνησα, στη Χίο και στις Κυκλάδες (παραδοτέο 4.2.3)

Περισσότερα

Δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός από το Επιμελητήριο Λασιθίου, για την δημιουργία 20 κλαδικών βίντεο {(CPV): 92110000-5} που θα σχετίζονται με τα cluster προϊόντων ή/και υπηρεσιών (2 clusters ανά περιοχή) για το Λασίθι, την Κύπρο, τα Δωδεκάνησα, τη Χίο και τις Κυκλάδες (παραδοτέο 4.2.1)

Περισσότερα

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση μίας «1» θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο “GoBrand – Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας” και “SMEInnoBoost – SME Innovation Capacity Boost”, που είχε προκηρύξει το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας

Περισσότερα

Ολοκληρώθηκε το σεμινάριο με θέμα: “Επιχειρηματικότητα-Εξωστρέφεια-Νέες Τεχνολογίες” (Παραδοτέο 5.2.1)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σεμινάριο εκπαίδευσης στο τρίπτυχο “Επιχειρηματικότητα -Εξωστρέφεια -Νέες Τεχνολογίες” που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Λασιθίου το διάστημα 8-11

Περισσότερα