Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΔΕΤΑΠ για τη διοργάνωση συμμετοχής στην έκθεση TUTTO FOOD 2019, παραδοτέο 4.3.2 με τίτλο «Κοινές δράσεις προβολής -προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου Go_Brand»

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2018

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαδραστικών (interactive) Οθονών αφής και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, στο πλαίσιο της πράξης GO BRAND (παραδοτέο 4.3.3)

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ για την προμήθεια (4) διαδραστικών οθονών αφής (27») και (1) φορητού H/Y με αντίστοιχο λογισμικό και επιπλέον εξοπλισμό (παραδοτέο 4.5.3)

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018

Περισσότερα

Πρόσκληση τοπικών παραγωγικών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα σε διαδικασία διαβούλευσης για την ανάδειξη και επιλογή των 2 κλαδικών clusters μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χίου στα πλαίσια του έργου Go Brand

Τετάρτη 23 Μαΐου 2018
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Περισσότερα