Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 5o workshop που αφορούσε τις τοπικές παραγωγικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στα 2 κλαδικά clusters («Παραδοσιακά Τρόφιμα Χίου» και «Λικέρ Μαστίχα Χίου»)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 5o workshop που αφορούσε τις τοπικές παραγωγικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στα 2 κλαδικά clusters («Παραδοσιακά Τρόφιμα

Περισσότερα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 4o workshop που αφορούσε τις τοπικές παραγωγικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο κλαδικό cluster «Λικέρ Μαστίχα Χίου»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 4o workshop που αφορούσε τις τοπικές παραγωγικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο κλαδικό cluster «Λικέρ Μαστίχα Χίου»

Περισσότερα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 3o workshop που αφορούσε τις τοπικές παραγωγικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο κλαδικό cluster «Παραδοσιακά Τρόφιμα Χίου»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 3o workshop που αφορούσε τις τοπικές παραγωγικές επιχειρήσεις συμμετείχαν στο κλαδικό cluster «Παραδοσιακά Τρόφιμα Χίου» στα

Περισσότερα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2o workshop που αφορούσε τις τοπικές παραγωγικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στα 2 κλαδικά clusters («Παραδοσιακά Τρόφιμα Χίου» και «Λικέρ Μαστίχα Χίου»)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2o workshop που αφορούσε τις τοπικές παραγωγικές επιχειρήσεις  που συμμετείχαν στα 2 κλαδικά clusters  («Παραδοσιακά Τρόφιμα

Περισσότερα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1o workshop που αφορούσε τις τοπικές παραγωγικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα στα πλαίσια του Έργου Go Brand στο οποίο συμμετείχε το Επιμελητήριο Χίου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1o workshop που αφορούσε τις τοπικές παραγωγικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα στα πλαίσια του Έργου Go

Περισσότερα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και η Συμβουλευτική για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέλη των clusters που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Πράξης Go_Brand (5028234)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και η Συμβουλευτική για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέλη των clusters που έχουν

Περισσότερα