Δικαιούχος 4: Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου Κυκλάδων – ΕΤΑΠ

Οι Κυκλάδες αποτελούν ένα σύμπλεγμα νησιών με μεγάλη οινική παράδοση. Οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες και η σύσταση και μορφολογία του εδάφους σε κάθε νησί δημιουργούν ένα ξεχωριστό οικοσύστημα που ευνοεί την καλλιέργεια των αμπελιών και παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την ποιότητα του καρπού τους.

Στο σύνολό τους τα νησιά των Κυκλάδων διασώζουν πάρα πολλές ποικιλίες σταφυλιών, οι οποίες πολλές φορές αναπτύσσονται τοπικά και εμφανίζουν ιδιαίτερα αμπελογραφικά και οινολογικά χαρακτηριστικά που τις κάνουν να ξεχωρίζουν από τις αντίστοιχες ποικιλίες που καλλιεργούνται στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας.

Το ιδιαίτερο αρωματικό και γευστικό τους προφίλ, που οφείλεται σε αυτό το μοναδικό terroir των Κυκλάδων, τα κατατάσσει ανάμεσα στα πιο εκλεκτά κρασιά παγκοσμίως.

Ο στόχος μας μέσω της συστάδας «Κυκλαδικός οίνος» είναι:

  • Η σήμανση των Κυκλάδων ως μια περιοχή με βαθιά ριζωμένη οινογαστρονομική κουλτούρα.
  • Η εξοικείωση των Ελλήνων και ξένων καταναλωτών με την κυκλαδική κουζίνα και τον τοπικό κυκλαδικό οίνο.
  • Η προώθηση και καθιέρωση του Αιγαίου και ιδιαίτερα της κυκλαδικής κουζίνας και του κυκλαδικού οίνου στις εγχώριες αγορές και τις αγορές του εξωτερικού.
  • Η προώθηση της κυκλαδικής κουζίνας και του κυκλαδικού οίνου στα δίκτυα λιανικής και χονδρικής πώλησης.