Ολοκλήρωση Συμμετοχής στη διεθνή έκθεση τροφίμων TUTTO FOOD για τις «Κοινές δράσεις προβολής -προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου Go Brand» (4.3.2)

Μέσα από ενιαίο περίπτερο, στη διεθνή έκθεση τροφίμων TUTTO FOOD, που έλαβε χώρα από τις 6 έως τις 9 Μαΐου

Περισσότερα

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση μίας «1» θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «GoBrand – Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας» και «SMEInnoBoost – SME Innovation Capacity Boost», που είχε προκηρύξει το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας

Περισσότερα