4ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GO BRAND ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 01/09/2019 – 31/01/2020