Πρόσκληση τοπικών παραγωγικών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα σε διαδικασία διαβούλευσης για την ανάδειξη και επιλογή των 2 κλαδικών clusters μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χίου στα πλαίσια του έργου Go Brand

invitation


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ