Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας, με αντικείμενο τη δημιουργία και λειτουργία Δικτύου επιχειρήσεων (cluster) στον κλάδο της εστίασης, σύμφωνα με το πρότυπο Aegean Cuisine (παραδοτέο 3.3.1)


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ