Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τo σεμινάριο με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» στη Ρόδο 25 και 26 Φεβρουαρίου 2019, (παραδοτέο 5.3.2)

Παρακάτω θα βρείτε το πρόγραμμα και τις πληροφορίες που αφορούν το σεμινάριο