Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαδραστικών (interactive) Οθονών αφής και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, στο πλαίσιο της πράξης GO BRAND (παραδοτέο 4.3.3)