Προϋπολογισμός

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο – ΚΕΒΕ257.968,24€
/
Επιμελητήριο Λασιθίου269.500,00€
Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου – ΔΕΤΑΠ201.540,00€
Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου Κυκλάδων – ΕΤΑΠ151.500,00€
Επιμελητηρίου Χίου101.500,00€
Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας – ITE101.400,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ1.083.408,24€