Ολοκληρώθηκε το σεμινάριο με θεμα: “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ”, στο Επιμελητήριο Λασιθίου (παραδοτέο 5.3.2)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σεμινάριο εκπαίδευσης στην διαχείριση της καινοτομίας των ΜΜΕ με θέμα: “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ” που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Λασιθίου και πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2019, στην αίθουσα Δ.Σ. στο Αγ. Νικόλαο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Go_Brand του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων των clusters που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου, σε θέματα που σχετίζονται με τη καινοτομία, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τη διαχείριση και αξιοποίηση διανοητικής ιδιοκτησίας και τη δικτύωση. Μπορούσαν δε να το παρακολουθήσουν και οι λοιποί επιχ/τιες μέλη του επιμελητηρίου που δεν ανήκουν στα προαναφερθέντα δίκτυα.

Η συμμετοχή ήταν δωρεάν ενώ δόθηκε και βεβαίωση παρακολούθησης.

Φωτογραφικό Υλικό