Κύριος Δικαιούχος
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο – ΚΕΒΕ

Το Κυπριακό  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου το οποίο λειτουργεί με ειδικό νόμο, είναι οικονομικά ανεξάρτητο, και χωρίς επιρροή από το κράτος. Το Επιμελητήριο χρηματοδοτείται από συνδρομές των μελών του και με έσοδα από τον αριθμό των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Είναι η ένωση των Κύπριων επιχειρηματιών, τα συμφέροντα και τις θέσεις των οποίων προωθεί με την υποβολή προς την κυβέρνηση και τη Βουλή των Αντιπροσώπων όπως επίσης μέσω της συμμετοχής της σε τριμερή όργανα και επιτροπές, όπου μεταφέρει και προωθεί τις απόψεις της επιχειρηματικής κοινότητας.

Το ΚΕΒΕ είναι η ομοσπονδία των 5 τοπικών Επιμελητηρίων σε Κύπρος (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο) και των μελών της όπου υπερβαίνει 8.000 επιχειρήσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 95% της επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας. Επιπλέον,  πέραν των 140 Επαγγελματικών Συνδέσμων εδρεύουν στο Επιμελητήριο, συμπεριλαμβανομένου του Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών, το Επιμελητήριο Νέων Κύπρου και η Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών. Στα μέλη του ΚΕΒΕ περιλαμβάνονται τόσο νέοι και γυναίκες επιχειρηματίες.

Clusters:

“Αυθεντικά Παραδοσιακά Γλυκά Κύπρου (Γλυκά του Κουταλιού και Σουτζιούκος)”

“Αυθεντικά Κυπριακά Προϊόντα Χαρουπιού”

Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο – ΚΕΒΕ

Τηλέφωνο +35 7228 89840
Φαξ +35 7228 66630
Email [email protected]
Ιστοσελίδα www.ccci.org.cy
Facebook @CyprusChamberCommerceIndustry
Twitter @CCCI_Cyprus
YouTube Cyprus Chamber of Commerce and Industry
LinkedIn Cyprus Chamber of Commerce and Industry
Διεύθυνση 38 Λεωφ. Γρ. Διγενή & 3 Δεληγιώργη, PO Box21455, 1509, Λευκωσία, Κύπρος