ΕΤ.Α.Π. : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου “Προετοιμασία, υποστήριξη και υλοποίηση εξειδικευμένων κύκλων εκπαίδευσης τοπικών επιχειρηματιών” (Παραδοτέο 5.4.1)