Δικαιούχος 5
Επιμελητήριο Χίου

img

Το Επιμελητήριο Χίου ιδρύθηκε το 1918 . Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σκοπός του Επιμελητηρίου, μέσα στα όρια της χωρικής ενότητας όπου ασκεί τις αρμοδιότητές του, είναι:

α. η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών, των εξαγωγών και κάθε κλάδου της οικονομίας, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής,

β. η παροχή προς την Πολιτεία τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της χωρικής ενότητας όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας,

γ. η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα,

δ. η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της δραστηριότητας των μελών τους, καθώς και η κατ’ εξουσιοδότηση άσκηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου που αφορούν θέματα σύστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Clusters:

“Λικέρ Μαστίχα Χίου”

“Παραδοσιακά Τρόφιμα Χίου”

Επιμελητήριο Χίου

Τηλέφωνο+30 22710 44330
Φαξ+30 22710 44332
Email[email protected]
Ιστοσελίδαwww.chioschamber.gr
Facebook@chioschamber
ΔιεύθυνσηΦιλίππου Αργέντη 8, 82100, Χίος