Δικαιούχος 2
Επιμελητήριο Λασιθίου

Το Επιμελητήριο Λασιθίου ιδρύθηκε το 1947 με έδρα την πρωτεύουσα του Νομού Λασιθίου, τον Άγιο Νικόλαο και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) το οποίο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 21ος συμβούλων, οι οποίοι εκλέγονται από τα μέλη του Επιμελητηρίου κάθε 4 χρόνια.

Ο ρόλος του Επιμελητηρίου Λασιθίου ως φορέα Ανάπτυξης της περιφέρειας του πραγματοποιείται με συγκεκριμένες στοχευμένες ενέργειες όπως για παράδειγμα:

• Υποβολή προς την Πολιτεία εισηγήσεις συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα, προκειμένου να υποδείξει προς τις Αρχές λύσεις στα διάφορα προβλήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες είτε στο σύνολο τους, είτε μεμονωμένα κατά κλάδο.
• Συμμετοχή με εκπροσώπους του σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής με σκοπό την προστασία των συμφερόντων των μελών του.
• Πραγματοποίηση ημερίδων ενημέρωσης όλων των μελών για αναπτυξιακούς νόμους και χρηματοδοτήσεις.
• Υποστήριξη δράσεων ενίσχυσης του εξαγωγικού κυρίως εμπορίου, της μεταποίησης των επαγγελμάτων
• Τήρηση του Εμπορικού Μητρώου και του αρχείου καταχώρησης-κατοχύρωσης διακριτικών τίτλων των επιχειρήσεων
• Τήρηση του ειδικού μητρώου Εξαγωγέων.
• Δημιουργία του Μόνιμου Εκθετηρίου για την προβολή προϊόντων και υπηρεσιών όλων των μελών του Επιμελητηρίου.
• Συμμετοχή σε Μετοχικά Κεφάλαια Ανωνύμων Εταιριών για την στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών.

Το Επιμελητήριο Λασιθίου από την αρχή της ίδρυσης του, έχει συμβάλλει ενεργά και ουσιαστικά στην ευημερία και στην ανάπτυξη της περιφέρειας του, με κύριο στόχο την άνοδο της εμπορικής και επαγγελματικής δραστηριότητας όλου του Νομού Λασιθίου με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας.

Το Επιμελητήριο Λασιθίου συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα και πρωτοβουλίες των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Ελλάδος όπως για παράδειγμα αυτά της διασυνοριακής συνεργασίας, της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς 2007-2013 (Interreg II, III, EΣΠΑ 2007-2013, ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 και 2014-2020).

Επιπροσθέτως, έχει υλοποιήσει σημαντικές δράσεις στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» με την λειτουργία του portal ηλεκτρονικού εμπορίου για τις ΜΜΕ του νομού Λασιθίου, διάφορες δράσεις προώθησης και ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης και σημαντικό αριθμό επιμορφωτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων ανάπτυξης των τοπικών επιχειρήσεων.

Συγχρόνως το Επιμελητήριο Λασιθίου συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Κρήτης και στην Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΕ, είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων και μέλος του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών.

Clusters:

“Cluster των παραγωγών ελαιόλαδου Λασιθίου”

“Cluster των παραγωγών μελιού Λασιθίου”

Επιμελητήριο Λασιθίου

Τηλέφωνο+30 28410 22231
Φαξ+30 2841023831
Email[email protected]
Ιστοσελίδαwww.epimlas.gr
ΔιεύθυνσηΙ. Κουνδούρου 17, 72100, Αγ. Νικόλαος, Κρήτη