Δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός από το Επιμελητήριο Λασιθίου, για την δημιουργία 20 κλαδικών βίντεο {(CPV): 92110000-5} που θα σχετίζονται με τα cluster προϊόντων ή/και υπηρεσιών (2 clusters ανά περιοχή) για το Λασίθι, την Κύπρο, τα Δωδεκάνησα, τη Χίο και τις Κυκλάδες (παραδοτέο 4.2.1)