Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων, από το Επιμελητήριο Λασιθίου για την εκπόνηση 10 κλαδικών μελετών {(CPV): 79311000-7, 79342200-5} προώθησης-ενίσχυσης του brand name προϊόντων ή/και υπηρεσιών οι οποίες θα αφορούν στα clusters προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν (2 clusters ανά περιοχή) στο Λασίθι, στην Κύπρο, στα Δωδεκάνησα, στη Χίο και στις Κυκλάδες (παραδοτέο 4.2.3)