Απόφαση Aνάθεσης της Προμήθειας και εγκατάστασης α) Πυρανίχνευσης/Πυρασφάλειας β) Εξοπλισμού λήψης τηλεοπτικού σήματος επίγειου και δορυφορικού γ) Μικροφωνικής-Μεγαφωνικής εγκατάστασης (Συνεδριακού Συστήματος) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Go Brand για την δημιουργία γραφείου ενημέρωσης στην ισόγεια αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου, στην εταιρεία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» (παραδοτέο 4.2.3)