Δικαιούχος 6
Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας – ITE

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας – ITE (www.forth.gr) ιδρύθηκε το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα Ελληνικά ερευνητικά κέντρα με υψηλού επιπέδου υποδομές και προσωπικό.   Εποπτεύεται από τη ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από 7 Ερευνητικά Ινστιτούτα, το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ), που βρίσκονται στο Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, την Πάτρα και τα Ιωάννινα. Η έδρα του ΙΤΕ βρίσκεται στο Ηράκλειο.

Το ΙΤΕ είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης, παράγοντας ερευνητικά αποτελέσματα με σημαντικές επιπτώσεις σε διάφορους κλάδους της τεχνολογίας και πολύτιμη κοινωνικοοικονομική συνεισφορά.

Έχει σημαντική εμπειρία από την υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών έργων σε πολλά από τα οποία έχει διατελέσει συντονιστής ενώ παράλληλα λειτουργεί σημαντικές υποδομές. Σήμερα, συμμετέχει σε περισσότερα από 200 ερευνητικά έργα.

Το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) (www.stepc.gr) δημιουργήθηκε το 1993 και είναι μια πρωτοβουλία του ΙΤΕ με χρηματοδότηση από την ΕΕ, την Ελληνική κυβέρνηση και την Περιφέρεια Κρήτης.  Το ΕΤΕΠ-Κ, στοχεύει στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης και προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις καθοδηγώντας τις ώστε:

  • Να αξιοποιήσουν τις καινοτομίες τους
  • Να αξιολογήσουν και αξιοποιήσουν τη διανοητική ιδιοκτησία τους
  • Να ενισχύσουν τα επιχειρηματικά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους
  • Να μετασχηματίσουν τις τεχνολογίες που αναπτύσσουν σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες

Κατά τη διάρκεια των 25 χρόνων της λειτουργίας του, το ΕΤΕΠ-Κ έχει υποστηρίξει περισσότερες από 50 νέες επιχειρήσεις και υλοποίησε διάφορα έργα για την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Σήμερα, το ΕΤΕΠ-Κ φιλοξενεί 27 επιχειρήσεις και οργανισμούς και προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες   σε νέους επιχειρηματίες.

Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας – ITE

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης – ΕΤΕΠ-Κ

Τηλέφωνο+30 28103 91900
Φαξ+30 28103 91906
Email[email protected]
Ιστοσελίδαwww.forth.gr / www.stepc.gr
Facebook@ITE.HELLAS / @STEPCRETE
ΔιεύθυνσηΝ. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο, Κρήτη