Δελτίο Τύπου Μελετών cluster Δωδεκανήσου

Στο πλαίσιο του έργου, δημιουργήθηκαν 2 clusters για τα Δωδεκάνησα, του cluster Aegean Cuisine Δωδεκανήσου και του cluster Μελεκούνι Ρόδου ΠΓΕ, τα οποία συμμετείχαν στη διεθνή έκθεση τροφίμων TUTTO FOOD, που έλαβε χώρα από τις 6 έως τις 9 Μαΐου στο Μιλάνο της Ιταλίας, όπου εκπρόσωποι των δικαιούχων της Πράξης με το ακρωνύμιο Go Brand και επιχειρήσεων από τους 10 συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) προέβαλαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα υψηλής ποιότητας προϊόντα που παράγονται στην Κύπρο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και τη Χίο.

Επιπλέον, εκπονήθηκαν δύο κλαδικές μελέτες, α) για το cluster Aegean Cuisine Δωδεκανήσου και β) για το cluster Μελεκούνι Ρόδου ΠΓΕ

 

Παρακάτω θα βρείτε το Δελτίο Τύπου