Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή» διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια στις 28 και 29 Μαϊού 2019, στην Ρόδο για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και με ακρωνύμιο Go_Brand διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα δύο clusters του Νομού Δωδεκανήσου: ΜΕΛΕΚΟΥΝΙ ΡΟΔΟΥ ΠΓΕ και Aegean Cuisine.

Εισηγητές της εταιρείας Project You, συνεργάτες της ΕΤΑΠ Κυκλάδων, θα αναφερθούν σε συγκεκριμένα αντικείμενα και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις συμβουλευτικής για όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, στην αίθουσα Γ. Καραγιάννης του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

Είστε όμως όλοι ευπρόσδεκτοι να το παρακολουθήσετε και να αξιοποιήσετε την ευκαιρία να λάβετε χρήσιμα εργαλεία για την επιχείρηση σας.

Για περαιτέρω ενημέρωση σας δείτε το συνημμένο αρχείο παρακάτω.

Εφόσον ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο κάντε εγγραφή στον σχετικό σύνδεσμο.