Δικαιούχος 4
Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου Κυκλάδων – ΕΤΑΠ

Η Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου (ΕΤ.Α.Π.) Κυκλάδων – είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που δημιουργήθηκε από το Επιμελητήριο Κυκλάδων, στο οποίο ανήκει πλήρως. Οι Κυκλάδες είναι μια γεωγραφική περιοχή 24 νησιών που βρίσκονται στο Αιγαίο, όπου δραστηριοποιούνται περισσότερες από 18.500 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας (εμπορία, παραγωγή, τουρισμός, υπηρεσίες και άλλες επιχειρήσεις).

Ο κύριος σκοπός της είναι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων με υποστηρικτικό χαρακτήρα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να εκσυγχρονίσουν τις επιχειρηματικές τους μεθόδους και τεχνικές. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΑΠ σχεδιάζει και υλοποιεί έργα που ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα και υποστηρίζουν το Εμπορικό Επιμελητήριο των Κυκλάδων και τα μέλη του να επιτύχουν τους ποιοτικούς και ποσοτικούς τους στόχους.

Η ΕΤΑΠ είναι οργανωμένη σε τρία κύρια τμήματα, την Έρευνα, την Επιχειρηματική Κατάρτιση και την Επικοινωνία. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΕΤΑΠ είναι η ευελιξία και η ταχύτητα στη λήψη των σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων, καθώς και η δέσμευσή της στην επίτευξη αποτελεσματικών και αποδοτικών επιχειρηματικών εταιρικών σχέσεων, με στόχο τη διαχείριση και υλοποίηση έργων που αναλαμβάνει τόσο η ίδια όσο και το Εμπορικό Επιμελητήριο Κυκλάδων (π.χ. μελέτες, ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα κλπ). Συγκεκριμένα, οι κύριες δραστηριότητές της περιλαμβάνουν:

  • Παροχή υπηρεσιών για τη διευκόλυνση των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη και εξέλιξή τους.
  • Επιχειρηματικές και κλαδικές μελέτες.
  • Σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών που θα χρησιμοποιηθούν από τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονική μάθηση κλπ.).
  • Προετοιμασία υλικού διάχυσης (έντυπου και ηλεκτρονικού) για την τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Διευκόλυνση των επενδυτών για τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην επικράτεια των Κυκλάδων.
  • Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και επιχειρηματικών συναντήσεων και που προωθούν θέματα ενδιαφέροντος για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα.

Clusters:

“Aegean Cuisine Κυκλάδες”

“Κυκλαδικός Οίνος”

Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου Κυκλάδων – ΕΤΑΠ

Τηλέφωνο+30 22810 82346
Φαξ+30 22810 86555
Emailetap@cycladescc.gr
Ιστοσελίδαwww.e-kyklades.gr
ΔιεύθυνσηΑπόλλωνος Και Λαδοπούλου, 84100 – Ερμούπολη, Σύρος