Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ για την προμήθεια (4) διαδραστικών οθονών αφής (27») και (1) φορητού H/Y με αντίστοιχο λογισμικό και επιπλέον εξοπλισμό (παραδοτέο 4.5.3)