Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου Στελέχωση και λειτουργία γραφείου ενημέρωσης στην περιοχή ευθύνης του Επιμελητηρίου Λασιθίου στα πλαίσια του έργου Go Brand (παραδοτέο 4.2.3)