Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δημιουργία πληροφοριακού υλικού & εκτυπώσεις, στο πλαίσιο της πράξης GO BRAND (παραδοτέο 2.3.1)