Πρόσκληση για την 2η Συνάντηση εργασίας των δικαιούχων της πράξης GO BRAND – Ρόδος (παραδοτέο 1.3.3)