Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και η Συμβουλευτική για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέλη των clusters που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Πράξης Go_Brand (5028234)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και η Συμβουλευτική για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέλη των clusters που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Πράξης Go_Brand (5028234) “Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή / και  υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στη διασυνοριακή περιοχή” του “Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020″ που διοργάνωσαν η Εταιρία Ανάπτυξης και Προόδου (ΕΤ.Α.Π.) Κυκλάδων και το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε μεταξύ 18 και 23 Νοεμβρίου 2019 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, στην Ερμούπολη.

Το πρώτο τριήμερο, 18 έως 20 Νοεμβρίου, περιελάμβανε θεωρητική εκπαίδευση σε ζητήματα επιχειρηματικότητας, από την εταιρία Projectyou, στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Επιχειρηματικότητα – Επιχειρηματικό Σχέδιο
  • Διοίκηση Προσωπικού – Ψηφιακό Μάρκετινγκ – Event Management
  • Διαχείριση κόστους/Διοικητική Λογιστική – Χρηματοδοτικά Εργαλεία
  • Εξαγωγές και εξωστρέφεια – Συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού

 

 

Για περαιτέρω ενημέρωση σας, δείτε το συνημμένο αρχείο παρακάτω