ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΒΕ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, 14/03/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΒΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GOBRAND ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG VA ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, 14/03/2019